แอพนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้น ในทุก ๆ Level บรรจุคำศัพท์ไว้ 100 คำ
คุณต้องตอบให้ได้ 100 คะแนน ถึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อไป Level อื่นต่อไป
เก่งศัพท์อังกฤษ Level 1 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 2 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 3 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 4 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 5 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 6 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 7 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 8 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 9 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 10 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 11 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 12 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 13 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 14 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 15 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 16 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 17 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 18 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 19 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 20 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 21 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 22 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 23 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 24 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 25 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 26 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 27 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 28 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 29 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 30 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 31 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 32 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 33 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 34 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 35 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 36 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 37 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 38 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 39 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 40 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 41 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 42 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 43 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 44 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 45 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 46 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 47 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 48 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 49 เก่งศัพท์อังกฤษ Level 50 v2

ไปยังหน้าแฟนเพจของเรา

เรียนภาษาอังกฤษ